Welkom op de website van Badminton Club Eersel!
Badminton Club Eersel is een badmintonvereniging voor alle leeftijden, ingericht op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Badminton
Bond (www.badminton.nl). Al onze leden worden in de gelegenheid gesteld om het voor hun optimale niveau al dan niet in
competitieverband te bereiken op een plezierige wijze en met respect voor elkaars inzet.

Gezelligheid staat in een hoog vaandel bij onze club en dat proberen we ook zo goed mogelijk na te streven!

Zin om een keer te proberen?
Iedereen kan drie keer gratis komen badmintonnen om te bekijken of badminton iets is. Een racket kan geleend worden van de
Badminton Club. Daarna is aanmelden mogelijk via een inschrijfformulier dat op te vragen is bij het secretariaat, bij een van de jeugdtrainers of hier te downloaden.

Heb je nog vragen, of wil je een keer komen badmintonnen? Mail dan naar:

Jeugd: Jeugd@bceersel.nl
Senioren:        Info@bceersel.nl